sâmbătă, 21 februarie 2009

Pestera Manastirii Comana de Sus

Rezervaţia naturală Peştera Comăna este situată in Munţii Perşani pe Râul Comăna. Rezervaţia Peştera Comăna se află pe raza satului Comăna de Sus şi are o suprafaţă de 41,562 ha; este cantonată în dolomitele triasicului mediu din muntele Peştera şi este situată la sud de Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită. Peştera Comăna constituie drumul subteran al pârâului ce işi adună apele de pe platoul suspendat aflat la sud de muntele Peştera. Peştera are o valoare ştiinţifică deosebită din diverse puncte de vedere (stalagmite de mari dimensiuni, scurgeri parietale masive, bazine cu cristale sub formă de brăduţi, prezenţa helectitelor, Galeria cu Excentrite, stilolite translucide cu dimensiuni de până la 1,5 m, cristalicite, cristale de aragonit, planşee suspendate). Acces: DN1 Bucureşti-Braşov-Şercaia, DN1J Părău-Comăna de Jos, DJ 104N Comăna de Jos-Comăna de Sus, apoi drumul forestier de pe valea Comănii.
Rezervaţia cuprinde peştera (golul subteran), suprafaţa de teren situată la exterior, reprezentată de parcelele silvice %93, %96, %97 din U.P.V Comana, Ocolul Silvic Măieruş, precum şi o zonă de păşune împădurită. Parcelele amenajistice sunt preluate din amenajamentul silvic întocmit în anul 1991, fiind incluse şi pe harta silvică ce face parte integrantă din amenajament.
Se pot realiza exploatări forestiere cu condiţia menţinerii permanente a acoperirii suprafeţei cu vegetaţie forestieră.


Niciun comentariu:

Comăna de Jos din satelit.


Spectacol Comana de Jos 2 ianuarie 2011

Ansamblul folcloric Lunca Oltului din Comana de Jos.

Spectacol Comana 2 ian2010 467

Vezi mai multe video din cultura